TehMaster Company – pakub erinevaid ehitusvaldkonna teenuseid.
Ehitusteenused

Firma TehMaster osutab edukalt kutsealaseid ehitusteenuseid Eesti turul. Hinnad kokkuleppel, eranditult individuaalne lähenemine kliendi ülesannete lahendamisele. Autopargis on laialdane valik eritehnikat, firma töötajatel aga enam kui 10 aastane erialane töökogemus. 

 

Veetorustiku ja kanalisatsiooni montaaž 

Veetorustiku ja kanalisatsiooni montaažitöö algab projektdokumentatsiooni iseloomu ja ettevalmistusega seotud arutelust kliendiga. Töötame kindlasti läbi sellised momendid nagu veekulu ja äravoolude maht, torude läbilaskevõime, sulgarmatuuri tüüp, filtrite olemasolu jm. Erilist tähelepanu osutatakse ettevalmistus- ja montaažitöödele:

  • torudele vajalike süvendite kaevamine, puuraukude puurimine, süvendi ettevalmistamine septiku paigaldamiseks; 
  • harusüsteemi korraldamine, torustiku või eraldi alade soojusisolatsioon; 
  • käivitus-, seadistustööde tegemine, avariiolukordade vältimine. 

Kanalisatsioonisüsteemi montaažil võetakse arvesse võrgu tehnoloogilisi eripärasid, äravoolude tüüpi, torustiku teenindamiseks vajalike kaevude arvu. Kui vajatakse süsteemi remonti või hooldust, saame ka selle ülesandega 100 %-liselt hakkama.   

Tehnilise ja saatedokumentatsiooni ettevalmistamine 

Meie töötajad valmistavad ette kogu vajaliku dokumentatsiooni (projektid, geodeesia) maksimaalselt lühikese aja jooksul. Iga dokument on ranges vastavuses riiklike normide ja standarditega. Põhisuunad: 

  • insenerivõrkude dokumendid (teostusjoonised, torustike põkete skeemid, deodeetiliste võtete andmed); 
  • teostusskeemid, asendiplaanid, maakorraldusdokumentatsioon; 
  • litsentsid, passid, sertifikaadid, hindamispaberid, ühte või teist liiki töödeks vajalikud load. 

Soovite nõustamist mistahes ülalloetletud küsimustes? Piisab vaid võtta ühendust TehMaster majandusjuhiga kas siis saidi kaudu või telefoni teel.