KIIRE TELLIMUS +372 569 727 79

Kui vajate kiiret ekskavaatorit, helistage meile, vastame väga kiiresti

Ettevõtte TehMaster üks populaarseid teenuseid on maapealsete ja maa-aluste  kommuniaktsioonide paigaldamine. Teeme koostööd arendajate, ettevõtete ning eramajade omanike  ja kortermajade valdajatega. Meie töötajatel on kogemusi selliste tehniliste võrkude korraldamisega nagu vee- ja gaasivarustus, kanalisatsioon, soojavarustus, välisvalgustus jne.

Veetorustiku ehituse iseärasused

Tehnilised veevarustussüsteemid koosnevad veevõturajatistest ja veetorustike võrgust. Enamasti kulgevad põhielemendid maa-all ja seepärast peetakse kaevetöid sellistel puhkudel möödapääsmatuks. Veetorude professionaalne paigaldamine lahendab järgmised ülesanded:

  • objekti kindlustamine külma ja sooja veega;
  • tuleohutussüsteemi korraldamine;
  • ühendamine tsentraalse veevarustuse või autonoomse veeallikaga (näiteks puurkaevuga).

Veetorudega töötades valime ja paigaldame sulgearmatuuri ja liitmikud, mis muudavad süsteemi kasutamise mugavaks ja ohutuks.

Kanalisatsioonitorustiku montaaž

Tänapäevane kanalisatsioonisüsteem mis tahes piirkonnas, kus inimesed elavad, on sanitaar- ja hügieeninormide järgmise kohustuslik tingimus. TehMasteri meeskond  teostab kanalisatsioonitorustike paigaldustöid koos autonoomse reoveepuhastuskompleksi paigaldamisega või sisestusega tsentraalsesse kanalisatsioonisüsteemi.

Meil on kanalisatsioonisüsteemi korraldamiseks olemas kogu vajalik eritehnika, tööriistad ja töötajad. Tänu komplekssele lähenemisele  rajame võrgud, mis toimivad igasuguste probleemideta. Võtame töös arvesse:

  • reovee kogust;
  • torustiku kallet ja torude paigaldussügavust;
  • torude läbimõõtu ja nende soojustamise vajadust;
  • kanalisatsioonikaevude olemasolu jms.

Me ei alusta kommunikatsioonide rajamist enne, kui oleme põhjalikult tutvunud objekti ja piirkonna omadustega, koostatud on projektdokumendid ning põhipunktid kliendiga kooskõlastatud.