KIIRE TELLIMUS +372 569 727 79

Kui vajate kiiret ekskavaatorit, helistage meile, vastame väga kiiresti

Mullatööd

Firma TehMaster töötajad teevad kiiresti ja efektiivselt mullatöid, kasutades selleks kaasaegset spetsialiseeritud tehnikat. Kaevetööd on pinnase väljakaevamisega seotud manipulatsioonid, muuhulgas selle kaevamine, teisaldamine, paigaldamine uude kohta, ehitusplatsilt väljavedamine. Sellesse kategooriasse võib kanda ka pinnase tasandamise ja tihendamise. 

Meie poolt tehtavad kaevetööd 

Meie spetsialistidel on suur töökogemus praktiliselt kõikides mullatöödega seotud suundades.

Populaarsed teenused: 

  • aukude, kraavide ja erinevate süvendite käsitsi ja mehhaniseeritud kaevamine; 
  • kaevikute ja kraavide kaevamine ekskavaatoriga kanalisatsioonitorude, gaasitorustike, veetorustike, muude insenerisüsteemide paigaldamiseks; 
  • looduslike ja kunstveekogude loomine ja süvendamine, dekoratiivtiikide ja tuleohutusmääratlusega reservuaaride korraldamine; 
  • taimkattekihi eemaldamine ehitustööde eelselt (näiteks enne vundamendi valamist), vertikaalplaneering, mullete valmistamine; 
  • maatüki planeerimine, pinnase- ja liivpinna patjade valmistamine, aukude ja kraavide tagasitäitmine; 
  • maakütte, kõikide vajalike kommunikatsioonide ja süsteemide paigaldamine. 

Kõikide loetletud tööde täitmisel järgime kohustuslikus korras ohutustehnikat ja ei loo kunagi avariiolukordi. Meie jaoks ei ole probleemiks teha pinnase analüüsi, määrata kindlaks pinnavete tase, välistada varingute tekkeriski nõlvade õige paigaldamise teel. Välistame eksimusi, millega säästame kliendi eelarvet.